Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energieffektivitet hos nya personbilar

Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos nyregistrerade personbilar enligt den certifierade drivmedelsförbrukningen

Kommentar

Nyckeltalet beräknas genom att kombinera den genomsnittliga certifierade drivmedels­förbrukningen hos nya fordon, antal nyregistrerade fordon uppdelade per drivmedelstyp och energiinnehållet i de olika drivmedlen.

Alla data till och med år 2018 är baserade på fordonens förbruking och utsläpp bestämda med körcykeln NEDC. Den nya körcykeln WLTP ger högre värden.

Datakälla: Energimyndigheten: Transportsektorns energianvändning (energiinnehåll i olika drivmedel), Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil (antal sålda bilar per drivmedelstyp), Trafikverket: PM Vägtrafikens utsläpp (genomsnittlig bränsleförbrukning beroende på drivmedelstyp). Trafikverket: Personlig kommunikation (genomsnittlig förbrukning för nya lätta lastbilar beroende på drivmedelstyp)

Indikator N.B1.K.1
Uppdaterad: 2019-04-09