Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fordon i trafik

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.A.1 Antal personbilar i trafik per 1 000 invånare

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.A.2 Antal lätta lastbilar i trafik per 1 000 invånare

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.A.3 Antal tunga lastbilar i trafik per 1 000 invånare

Bussar

IndikatorN.B1.A.4 Antal bussar i trafik per 1 000 invånare
Delmål N.B1.A
Uppdaterad: 2019-03-16