Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Antal fordon i trafik

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.A.1

Antal personbilar i trafik per 1 000 invånare

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.A.2

Antal lätta lastbilar i trafik per 1 000 invånare

Tunga lastbilar

Indikator N.B1.A.3

Antal tunga lastbilar i trafik per 1 000 invånare

Bussar

Indikator N.B1.A.4

Antal bussar i trafik per 1 000 invånare

Delmål N.B1.A
Uppdaterad: 2018-04-13