Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Antal fossiloberoende fordon per typ

Totalt

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.E.1

Antal personbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.E.2

Antal lätta lastbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

Tunga lastbilar

Indikator N.B1.E.3

Antal tunga lastbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

Bussar

Indikator N.B1.E.4

Antal bussar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

Delmål N.B1.E
Uppdaterad: 2018-03-13