Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel fossiloberoende nya fordon

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.D.1

Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan drivas förnybart

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.D.2

Procentuell andel nyregistrerade lätta lastbilar som kan drivas förnybart

Tunga lastbilar

Indikator N.B1.D.3

Procentuell andel nyregistrerade tunga lastbilar som kan drivas förnybart

Bussar

Indikator N.B1.D.4

Procentuell andel nyregistrerade bussar som kan drivas förnybart

Delmål N.B1.D
Uppdaterad: 2018-04-13