Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fossiloberoende nya fordon

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.D.1 Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan drivas förnybart (dieselbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.D.2 Procentuell andel nyregistrerade lätta lastbilar som kan drivas förnybart (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.D.3 Procentuell andel nyregistrerade tunga lastbilar som kan drivas förnybart (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Bussar

IndikatorN.B1.D.4 Procentuell andel nyregistrerade bussar som kan drivas förnybart (bussar som kan köras på HVO ej medräknade)
Delmål N.B1.D
Uppdaterad: 2019-05-06