Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Genomsnittliga koldioxidutsläpp hos nya fordon

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.H.1

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade personbilar (g CO2/km)

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.H.2

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade lätta lastbilar (g CO2/km)

Delmål N.B1.H
Uppdaterad: 2018-04-04