Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Genomsnittliga koldioxidutsläpp hos nya fordon

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.H.1 Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade personbilar (g CO2/km)

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.H.2 Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade lätta lastbilar (g CO2/km)
Delmål N.B1.H
Uppdaterad: 2019-04-09