Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel fordon som kan köras med nollutsläpp

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.I.1

Procentuell andel personbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.I.2

Procentuell andel lätta lastbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Tunga lastbilar

Indikator N.B1.I.3

Procentuell andel tunga lastbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Bussar

Indikator N.B1.I.4

Procentuell andel bussar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Delmål N.B1.I
Uppdaterad: 2018-04-14