Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Nationella indikatorer

Välj aspekt

Index

Delområde N.H

Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de mål vi ställt upp

Övergripande nyckeltal

Delområde N.K

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Bilen

Delområde N.B1

Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar

Bränslet

Delområde N.B2

Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Beteendet

Delområde N.B3

Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra

Projekt N
Uppdaterad: 2018-05-22