Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Övergripande nyckeltal

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Delområde N.K
Uppdaterad: 2017-11-30