Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel fossiloberoende fordon

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.C.1 Procentuell andel personbilar i trafik som kan drivas förnybart

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.C.2 Procentuell andel lätta lastbilar i trafik som kan drivas förnybart

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.C.3 Procentuell andel tunga lastbilar i trafik som kan drivas förnybart

Bussar

IndikatorN.B1.C.4 Procentuell andel bussar i trafik som kan drivas förnybart
Delmål N.B1.C
Uppdaterad: 2018-08-01