Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fossiloberoende fordon

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.C.1 Procentuell andel personbilar i trafik som kan drivas förnybart (dieselbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.C.2 Procentuell andel lätta lastbilar i trafik som kan drivas förnybart (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.C.3 Procentuell andel tunga lastbilar i trafik som kan drivas förnybart (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Bussar

IndikatorN.B1.C.4 Procentuell andel bussar i trafik som kan drivas förnybart (dieselbussar som kan köras på HVO ej medräknade)
Delmål N.B1.C
Uppdaterad: 2019-04-26