Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel fossiloberoende fordon

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.C.1

Procentuell andel personbilar i trafik som kan drivas förnybart

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.C.2

Procentuell andel lätta lastbilar i trafik som kan drivas förnybart

Tunga lastbilar

Indikator N.B1.C.3

Procentuell andel tunga lastbilar i trafik som kan drivas förnybart

Bussar

Indikator N.B1.C.4

Procentuell andel bussar i trafik som kan drivas förnybart

Delmål N.B1.C
Uppdaterad: 2018-04-13