Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik 2030

Politikerna vill att vägtrafiken ska vara fossiloberoende år 2030. Dessa indikatorer visar hur långt vi kommit på vägen mot målet. Klimatmålet för hela transportsektorn är inskrivet in den nya Klimatlagen. Målen för vägtrafiken är inspirerade av utredningen Fossilfrihet på väg. Indikatorerna ger också möjlighet att analysera utvecklingen i omställningsarbetets olika delar. Läs mer här.

Måluppfyllelse

Våra index visar den procentuella uppfyllelsen av målen för år 2030.
24 %

Hela transportsektorn

IndikatorSE.5 Procentuell uppfyllelse av målet att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70 % till år 2030 jämfört med år 2010
25 %

Hela vägtrafiken

IndikatorSE.1 Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energianvändningen per capita i vägtrafiken med 80 % jämfört med år 2010
39 %

Personbilstrafik

IndikatorSE.2 Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som våra personbilar skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010.
28 %

Lastbilstrafik

IndikatorSE.3 Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som de tunga lastbilarna skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010
5,3 %

Kollektivtrafik

IndikatorSE.4 Procentuell uppfyllelse av målet att fördubbla resesträckan per capita i landbaserad kollektivtrafik till år 2030 jämfört med år 2010
Projekt SE
Uppdaterad: 2018-09-24