Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Antal nyregistrerade och skrotade fordon

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.B.1

Antal nyregistrerade och skrotade personbilar per 1 000 invånare

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.B.2

Antal nyregistrerade lätta lastbilar per 1 000 invånare

Tunga lastbilar

Indikator N.B1.B.3

Antal nyregistrerade tunga lastbilar per 1 000 invånare

Bussar

Indikator N.B1.B.4

Antal nyregistrerade bussar per 1 000 invånare

Delmål N.B1.B
Uppdaterad: 2018-03-13