Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Antal fossiloberoende nya fordon per typ

Totalt

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.F.1

Antal nyregistrerade personbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.F.2

Antal nyregistrerade lätta lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

Tunga lastbilar

Indikator N.B1.F.3

Antal nyregistrerade tunga lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

Bussar

Indikator N.B1.F.4

Antal nyregistrerade bussar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

Delmål N.B1.F
Uppdaterad: 2018-03-13