Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fossiloberoende nya fordon per typ

Totalt

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.F.1 Antal nyregistrerade personbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (bilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.F.2 Antal nyregistrerade lätta lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.F.3 Antal nyregistrerade tunga lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Bussar

IndikatorN.B1.F.4 Antal nyregistrerade bussar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (bussar som kan köras på HVO ej medräknade)
Delmål N.B1.F
Uppdaterad: 2019-05-06