Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal sålda cyklar och elcyklar

Indikatorer

Cyklar

IndikatorN.B1.L.1 Antal sålda cyklar per 1 000 invånare

Elcyklar

IndikatorN.B1.L.2 Antal sålda elcyklar per 1 000 invånare
Delmål N.B1.L
Uppdaterad: 2017-12-17