Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Antal sålda cyklar och elcyklar

Indikatorer

Cyklar

Indikator N.B1.L.1

Antal sålda cyklar per 1 000 invånare

Elcyklar

Indikator N.B1.L.2

Antal sålda elcyklar per 1 000 invånare

Delmål N.B1.L
Uppdaterad: 2017-12-17