Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Bränslet

Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Indikatorer

Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken (B2A)

Indikator N.B2.A

Procentuell andel förnybar energi i vägtrafiken

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (B2B)

Indikator N.B2.B

Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och ej eldrivna tåg där förnybara drivmedel används.

Delområde N.B2
Uppdaterad: 2017-09-14