Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Energieffektivitet hos nya fordon

Indikatorer

Personbilar

Indikator N.B1.K.1

Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos nyregistrerade personbilar enligt den certifierade drivmedelsförbrukningen

Lätta lastbilar

Indikator N.B1.K.2

Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos nyregistrerade lätta lastbilar enligt den certifierade drivmedelsförbrukningen

Delmål N.B1.K
Uppdaterad: 2018-03-13