Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energieffektivitet hos nya fordon

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.K.1 Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos nyregistrerade personbilar enligt den certifierade drivmedelsförbrukningen

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.K.2 Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos nyregistrerade lätta lastbilar enligt den certifierade drivmedelsförbrukningen
Delmål N.B1.K
Uppdaterad: 2019-04-09