Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Biodrivmedel tillverkade av svensk råvara

Indikatorer

Andel av alla biodrivmedel

IndikatorN.B2.G.1 Procentuell andel av de svensksålda biodrivmedlen som tillverkats av svensk råvara

Andel av etanolen

IndikatorN.B2.G.2 Procentuell andel av den svensksålda etanolen som tillverkats av svensk råvara

Andel av biogasen

IndikatorN.B2.G.3 Procentuell andel av den svensksålda biogasen som tillverkats av svensk råvara

Andel av den förnybara dieseln

IndikatorN.B2.G.4 Procentuell andel av den svensksålda förnybara dieseln (HVO och FAME) som tillverkats av svensk råvara

Mängd biodrivmedel

IndikatorN.B2.G.5 Energimängd svensksålda biodrivmedel som tillverkats av svensk råvara (TWh)

Mängd etanol

IndikatorN.B2.G.6 Energimängd svensksåld etanol som tillverkats av svensk råvara (TWh)

Mängd biogas

IndikatorN.B2.G.7 Energimängd svensksåld biogas som tillverkats av svensk råvara (TWh)

Mängd förnybar diesel

IndikatorN.B2.G.8 Energimängd svensksåld förnybar diesel som tillverkats av svensk råvara (TWh)
Delmål N.B2.G
Uppdaterad: 2018-07-12