Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Biodrivmedel tillverkade av svensk råvara

Indikatorer

Andel av alla biodrivmedel

Indikator N.B2.G.1

Procentuell andel av de svensksålda biodrivmedlen som tillverkats av svensk råvara

Andel av etanolen

Indikator N.B2.G.2

Procentuell andel av den svensksålda etanolen som tillverkats av svensk råvara

Andel av biogasen

Indikator N.B2.G.3

Procentuell andel av den svensksålda biogasen som tillverkats av svensk råvara

Andel av den förnybara dieseln

Indikator N.B2.G.4

Procentuell andel av den svensksålda förnybara dieseln (HVO och FAME) som tillverkats av svensk råvara

Mängd biodrivmedel

Indikator N.B2.G.5

Energimängd svensksålda biodrivmedel som tillverkats av svensk råvara (TWh)

Mängd etanol

Indikator N.B2.G.6

Energimängd svensksåld etanol som tillverkats av svensk råvara (TWh)

Mängd biogas

Indikator N.B2.G.7

Energimängd svensksåld biogas som tillverkats av svensk råvara (TWh)

Mängd förnybar diesel

Indikator N.B2.G.8

Energimängd svensksåld förnybar diesel som tillverkats av svensk råvara (TWh)

Delmål N.B2.G
Uppdaterad: 2017-09-14