Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Antal påfyllnadsplatser för alternativa drivmedel

Indikatorer

Etanol E85

Indikator N.B2.H.1

Antal publika påfyllnadsplatser för E85

Fordonsgas

Indikator N.B2.H.2

Antal publika påfyllnadsplatser för fordonsgas

Förnybar diesel

Indikator N.B2.H.3

Antal publika påfyllnadsplatser för diesel som till största delen är förnybar

El

Indikator N.B2.H.4

Antal publika platser för snabbladdning (>22 kW) respektive normalladdning (<=22 kW, typ 2-uttag)

Vätgas

Indikator N.B2.H.5

Antal publika påfyllnadsplatser för vätgas

Delmål N.B2.H
Uppdaterad: 2018-03-19