Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Biodrivmedel tillverkade av avfall och rester

Indikatorer

Andel av alla biodrivmedel

IndikatorN.B2.F.1 Procentuell andel av de svensksålda biodrivmedlen som tillverkats av avfall eller rester

Andel av etanolen

IndikatorN.B2.F.2 Procentuell andel av den svensksålda etanolen som tillverkats av avfall eller rester

Andel av biogasen

IndikatorN.B2.F.3 Procentuell andel av den svensksålda biogasen som tillverkats av avfall eller rester

Andel av den förnybara dieseln

IndikatorN.B2.F.4 Procentuell andel av den svensksålda förnybara dieseln (HVO och FAME) som tillverkats av avfall eller rester

Mängd biodrivmedel

IndikatorN.B2.F.5 Energimängd svensksålda biodrivmedel som tillverkats av avfall eller rester (TWh)

Mängd etanol

IndikatorN.B2.F.6 Energimängd svensksåld etanol som tillverkats av avfall eller rester (TWh)

Mängd biogas

IndikatorN.B2.F.7 Energimängd svensksåld biogas som tillverkats av avfall eller rester (TWh)

Mängd förnybar diesel

IndikatorN.B2.F.8 Energimängd svensksåld förnybar diesel som tillverkats av avfall eller rester (TWh)
Delmål N.B2.F
Uppdaterad: 2018-07-12