Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Biodrivmedel tillverkade av avfall och rester

Indikatorer

Andel av alla biodrivmedel

Indikator N.B2.F.1

Procentuell andel av de svensksålda biodrivmedlen som tillverkats av avfall eller rester

Andel av etanolen

Indikator N.B2.F.2

Procentuell andel av den svensksålda etanolen som tillverkats av avfall eller rester

Andel av biogasen

Indikator N.B2.F.3

Procentuell andel av den svensksålda biogasen som tillverkats av avfall eller rester

Andel av den förnybara dieseln

Indikator N.B2.F.4

Procentuell andel av den svensksålda förnybara dieseln (HVO och FAME) som tillverkats av avfall eller rester

Mängd biodrivmedel

Indikator N.B2.F.5

Energimängd svensksålda biodrivmedel som tillverkats av avfall eller rester (TWh)

Mängd etanol

Indikator N.B2.F.6

Energimängd svensksåld etanol som tillverkats av avfall eller rester (TWh)

Mängd biogas

Indikator N.B2.F.7

Energimängd svensksåld biogas som tillverkats av avfall eller rester (TWh)

Mängd förnybar diesel

Indikator N.B2.F.8

Energimängd svensksåld förnybar diesel som tillverkats av avfall eller rester (TWh)

Delmål N.B2.F
Uppdaterad: 2017-09-14