Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Förnybar andel i drivmedel av olika typ

Indikatorer

Låginblandad bensin

Indikator N.B2.E.1

Genomsnittlig procentuell andel etanol i låginblandad bensin

Fordonsgas

Indikator N.B2.E.2

Genomsnittlig procentuell andel biogas i fordonsgas

Låginblandad diesel

Indikator N.B2.E.3

Genomsnittlig procentuell andel förnybar diesel i låginblandad diesel

El

Indikator N.B2.E.4

Genomsnittlig procentuell andel förnybar el. Nordisk mix motsvarar all el som sålts på den nordiska elmarknaden. Residualmix motsvarar den el som inte sålts som miljömärkt.

Delmål N.B2.E
Uppdaterad: 2017-09-14