Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan hos drivmedel av olika typ

Indikatorer

Bensin och etanol

IndikatorN.B2.D.1 Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld bensin MK1, E85 och etanol (g CO2ekv/MJ)

Fordonsgas

IndikatorN.B2.D.2 Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld fordonsgas och biogas (g CO2ekv/MJ)

Diesel

IndikatorN.B2.D.3 Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld Diesel MK1, FAME och HVO (g CO2ekv/MJ)

El

IndikatorN.B2.D.4 Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld el. Nordisk mix motsvarar all el som sålts på den nordiska elmarknaden. Residualmixen motsvarar den el på den nordiska elmarknaden som inte sålts som miljömärkt.
Delmål N.B2.D
Uppdaterad: 2018-08-25