Indikatorer för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Andel rätt tankning

Indikatorer

Etanol E85

Indikator N.B2.I.1

Procentuell andel E85 av den tankade drivmedelsenergin i en bil som kan köras både på E85 och bensin

Fordonsgas

Indikator N.B2.I.2

Procentuell andel fordonsgas av den tankade drivmedelsenergin i en bil som kan köras både på fordonsgas och bensin

Delmål N.B2.I
Uppdaterad: 2017-09-14