Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bränslet

Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Indikatorer

Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken (B2A)

IndikatorN.B2.A Procentuell andel förnybar drivmedelsenergi i vägtrafiken

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (B2B)

IndikatorN.B2.B Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och tåg där förnybara drivmedel används.
Delområde N.B2
Uppdaterad: 2024-04-02