Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Nationella indikatorer

Välj aspekt

Index

DelområdeN.H Våra index visar hur långt vi kommit på vägen att nå de mål vi ställt upp

Övergripande nyckeltal

DelområdeN.K Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.

Bilen

DelområdeN.B1 Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar

Bränslet

DelområdeN.B2 Indikatorer kopplade till de drivmedel som används i våra fordon

Beteendet

DelområdeN.B3 Indikatorer som rör allt som inte har med val av bil och bränsle att göra
Projekt N
Uppdaterad: 2023-10-07