Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal påfyllnadsplatser för alternativa drivmedel

Indikatorer

Etanol E85

IndikatorN.B2.H.1 Antal publika påfyllnadsplatser för E85

Fordonsgas

IndikatorN.B2.H.2 Antal publika påfyllnadsplatser för fordonsgas

Förnybar diesel

IndikatorN.B2.H.3 Antal publika påfyllnadsplatser för diesel som till största delen är förnybar

El

IndikatorN.B2.H.4 Antal publika laddpunkter och laddstationer

Vätgas

IndikatorN.B2.H.5 Antal publika påfyllnadsplatser för vätgas
Delmål N.B2.H
Uppdaterad: 2024-04-02