Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel rätt tankning

Indikatorer

Etanol E85

IndikatorN.B2.I.1 Procentuell andel E85 av den tankade drivmedelsenergin i bilar som kan köras både på E85 och bensin

Fordonsgas

IndikatorN.B2.I.2 Procentuell andel fordonsgas av den tankade drivmedelsenergin i bilar som kan köras både på fordonsgas och bensin
Delmål N.B2.I
Uppdaterad: 2022-06-20