Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Bilen

Indikatorer kopplade till fordonen - även cyklar, bussar och lastbilar
Delområde N.B1
Uppdaterad: 2023-10-18