Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan hos drivmedel av olika typ

Indikatorer

Bensin och etanol

IndikatorN.B2.D.1 Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld bensin MK1, E85, etanol och biobensin (g CO2ekv/MJ)

Fordonsgas

IndikatorN.B2.D.2 Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld fordonsgas och biogas (g CO2ekv/MJ)

Diesel

IndikatorN.B2.D.3 Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld Diesel MK1, FAME och HVO (g CO2ekv/MJ)

El

IndikatorN.B2.D.4 Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld el (g CO2ekv/MJ). Nordisk mix motsvarar all el som sålts på den nordiska elmarknaden. Residualmixen motsvarar den el på den nordiska elmarknaden som inte sålts som miljömärkt.
Delmål N.B2.D
Uppdaterad: 2022-11-24