Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Förnybar andel i drivmedel av olika typ

Indikatorer

Låginblandad bensin

IndikatorN.B2.E.1 Genomsnittlig procentuell andel etanol, ETBE och biobensin i låginblandad bensin MK1 (Miljöklass 1)

Fordonsgas

IndikatorN.B2.E.2 Genomsnittlig procentuell andel biogas i fordonsgas

Låginblandad diesel

IndikatorN.B2.E.3 Genomsnittlig procentuell andel förnybar diesel i låginblandad diesel

El

IndikatorN.B2.E.4 Genomsnittlig procentuell andel förnybar el. Nordisk mix motsvarar all el som sålts på den nordiska elmarknaden. Residualmix motsvarar den el som inte sålts som miljömärkt.
Delmål N.B2.E
Uppdaterad: 2023-10-07