Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Biodrivmedel tillverkade av svensk råvara

Indikatorer

Andel av alla biodrivmedel

IndikatorN.B2.G.1 Procentuell andel av de svensksålda biodrivmedlen som tillverkats av svensk råvara

Andelar av olika biodrivmedel

IndikatorN.B2.G.9 Procentuella andelar av olika svensksålda biodrivmedel som tillverkats av svensk råvara

Mängd biodrivmedel

IndikatorN.B2.G.5 Energimängd svensksålda biodrivmedel som tillverkats av svensk råvara (TWh)

Mängder av olika biodrivmedel

IndikatorN.B2.G.10 Energimängder olika svensksålda biodrivmedel som tillverkats av svensk råvara (TWh)
Delmål N.B2.G
Uppdaterad: 2022-09-27