Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Övergripande nyckeltal

Här redovisas energianvändning och växthusgasutsläpp från transportsektorns olika delar.
Delområde N.K
Uppdaterad: 2024-04-09