Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel nya fordon som kan köras med nollutsläpp

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.J.1 Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.J.2 Procentuell andel nyregistrerade lätta lastbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.J.3 Procentuell andel nyregistrerade tunga lastbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Bussar

IndikatorN.B1.J.4 Procentuell andel nyregistrerade bussar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Delmål N.B1.J
Uppdaterad: 2024-03-25