Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal nyregistrerade och skrotade fordon

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.B.1 Antal nyregistrerade och skrotade personbilar per 1 000 invånare

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.B.2 Antal nyregistrerade lätta lastbilar per 1 000 invånare

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.B.3 Antal nyregistrerade tunga lastbilar per 1 000 invånare

Bussar

IndikatorN.B1.B.4 Antal nyregistrerade bussar per 1 000 invånare
Delmål N.B1.B
Uppdaterad: 2023-01-11