Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal fossiloberoende fordon per typ

Totalt

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.E.1 Antal personbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (bilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.E.2 Antal lätta lastbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (diesellastbilar som kan köras på HVO ej medräknade)

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.E.3 Antal tunga lastbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (diesellastbilar som kan köras på HVO eller RME ej medräknade)

Bussar

IndikatorN.B1.E.4 Antal bussar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper (bussar som kan köras på HVO ej medräknade)
Delmål N.B1.E
Uppdaterad: 2024-03-23