Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel fordon som kan köras med nollutsläpp

Indikatorer

Personbilar

IndikatorN.B1.I.1 Procentuell andel personbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Lätta lastbilar

IndikatorN.B1.I.2 Procentuell andel lätta lastbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Tunga lastbilar

IndikatorN.B1.I.3 Procentuell andel tunga lastbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

Bussar

IndikatorN.B1.I.4 Procentuell andel bussar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Delmål N.B1.I
Uppdaterad: 2023-09-26