Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel lätta lastbilar i trafik som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel lätta lastbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2023

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon
Indikator N.B1.I.2
Uppdaterad: 2024-03-23