Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel tunga lastbilar i trafik som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel tunga lastbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2019

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon
Indikator N.B1.I.3
Uppdaterad: 2020-10-07