Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energianvändning i transportsektorn

Indikatorer

Vägtrafik

IndikatorN.K.1.1 Använd mängd fossil och förnybar drivmedelsenergi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita)

Inrikes transporter

IndikatorN.K.1.2 Använd mängd drivmedelsenergi per capita i olika transportslag i Sverige (MWh/capita)

Inrikes transporter: Fördelning

IndikatorN.K.1.3 Fördelning av den använda mängden drivmedelsenergi på olika transportslag i Sverige
Delmål N.K.1
Uppdaterad: 2022-09-23