Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fossil energianvändning i tunga lastbilar

Det fossila fotavtrycket från tunga lastbilar minskar om de blir energieffektivare (Bilen), körs med högre andel förnybara drivmedel (Bränslet), och körs kortare sträckor (Beteendet). Vi kombinerar dessa tre faktorer för att uppskatta förändringen av den fossila energi som tunga lastbilar i Sverige skulle använda om de alla vore nya. Målet (H3) är att denna energi ska minska med 80 % till år 2030.

Vi jämför utvecklingen hos de tre faktorerna (H3A, H3B och H3C) med en referensutveckling då de bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H3).

Indikatorer

Måluppfyllelse (H3)

IndikatorN.H.3.0 Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som de tunga lastbilarna skulle använda om de alla vore nya med 80 % jämfört med år 2010

Bilen: Energieffektivitet (H3A)

IndikatorN.H.3.A Genomsnittlig deklarerad energiförbrukning per körd sträcka hos en nyregistrerad tung lastbil

Bränslet: Förnybarhet (H3B)

IndikatorN.H.3.B Procentuell andel förnybar energi i vägtrafiken

Beteendet: Körsträcka (H3C)

IndikatorN.H.3.C Genomsnittlig körsträcka på svenska vägar i tung lastbil per capita (mil/capita)
Delmål N.H.3
Uppdaterad: 2022-02-19