Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal laddplatser

Antal publika laddpunkter och laddplatser
Datakälla: Power Circle/Laddinfra

Kommentar

Att räkna antalet laddplatser motsvarar det redan etablerade sättet att räkna antalet tankställen, och ger därmed en möjlighet att jämföra laddinfrastrukturen med infrastrukturen för flytande och gasformiga drivmedel. Antalet laddplatser är år 2020 något fler än våra 1 800 tankställen för etanol E85, och bara något färre än alla Sveriges 2 700 tankställen för bensin och diesel.

För flytande och gasformiga drivmedel bestäms tillgängligheten just av antalet tankställen, eftersom det oftast finns en påfyllnadsanordning ledig när man kommer till ett tankställe. Om så inte är fallet räcker det att vänta ett par minuter på sin tur.

Vid laddstationer kan det vara annorlunda. Om alla laddpunkter är upptagna kan man behöva vänta en lång stund, eftersom laddning tar betydligt längre tid än tankning. Tillgängligheten till publik laddning bestäms alltså både av antalet laddplatser och antalet laddpunkter. Därför redovisar vi båda i denna indikator.

Uppgifterna gäller vid utgången av det angivna året. För år 2020 gäller uppgifterna den 30 september 2020.

Antalet laddpunkter per capita i alla kommuner och i riket som helhet redovisas i indikator B2H_KH. Som noterats ovan är det sammanlagda antalet laddstationer i Sverige nu nästan lika stort som antalet bensinmackar. Det främsta problemet med laddinfrastrukturen har istället varit att laddstationerna varit så ojämt fördelade i landet, med få möjligheter att ladda i glesbygden och i Norrland. Dessa vita fläckar på laddningskartan börjar nu att fyllas igen.

Mer detaljerad information om laddinfrastrukturen i Sverige hittar du på Laddinfra och på uppladdning.nu

Indikator N.B2.H.4
Uppdaterad: 2020-11-07