Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

El

Riket

Indikatorer

Antal laddpunkter

IndikatorK.H.B2.H.1.2 Antal laddpunkter per 1 000 invånare

Antal laddstationer

IndikatorK.H.B2.H.1.1 Antal laddstationer per kvadratmil landyta

Antal snabbladdningsstationer

IndikatorK.H.B2.H.1.3 Antal snabbladdningsstationer per kvadratmil landyta

Snabbladdning relativt bensintankning

IndikatorK.H.B2.H.1.4 Antalet snabbladdningsstationer som procent av antalet tankstationer med bensin 95 oktan
Delmål K.H.B2.H.1
Uppdaterad: 2024-01-20