Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal nyregistrerade lätta lastbilar

Antal nyregistrerade lätta lastbilar per 1 000 invånare
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2022, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Försäljningen av lätta lastbilar går i vågor. Två tydliga vågdalar kan urskiljas år 2009 och åren 2020-2022. De kan sättas i samband med finanskrisen respektive covid-pandemin. Dessa händelser drabbade det småskaliga näringslivet och leddde förmodligen till minskat behov och förmåga att investera i nya fordon.

Antalet lätta lastbilar i trafik per capita har dock inte gått i vågor, utan har ökat gradvis sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.

Indikator N.B1.B.2
Uppdaterad: 2023-01-11