Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Antal nyregistrerade och skrotade personbilar

Antal nyregistrerade och skrotade personbilar per 1 000 invånare
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2018, SCB: Befolkningsstatistik
Indikator N.B1.B.1
Uppdaterad: 2020-04-02