Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel nya tunga lastbilar som kan köras med nollutsläpp

Procentuell andel nyregistrerade tunga lastbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör
Datakälla: Trafikanalys: Fordonsstatistik, månadsfil, Trafikanalys: Personlig kommunikation

Kommentar

De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon
Indikator N.B1.J.3
Uppdaterad: 2020-10-06