Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Fördelning mellan väg- och spårburen kollektivtrafik

Indikatorer

Alla resor

IndikatorN.B3.D.3 Genomsnittlig resesträcka per capita med svensk landbaserad kollektivtrafik (km/capita)

Alla resor - Fördelning

IndikatorN.B3.D.4 Fördelning av den sammanlagda resesträckan med svensk landbaserad kollektivtrafik

Lokala och regionala resor

IndikatorN.B3.D.1 Genomsnittlig resesträcka per capita med kollektivtrafik inom ett läns gränser (km/capita)

Kompletterande indikatorer

Lokala och regionala resor - Fördelning

Kompletterande indikatorN.B3.D.2 Fördelning av den sammanlagda resesträckan med kollektivtrafik inom ett läns gränser
Delmål N.B3.D
Uppdaterad: 2022-07-06