Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Energimängd biodrivmedel tillverkade av avfall eller rester

Energimängd svensksålda biodrivmedel som tillverkats av avfall eller rester (TWh)
Datakälla: Energimyndigheten: Hållbara biodrivmedel och biobränslen, Drivmedel och biobränslen, Energimyndigheten: Personlig kommunikation
Indikator N.B2.F.5
Uppdaterad: 2019-07-31