Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andelar biodrivmedel tillverkade av avfall och rester

Procentuella andelar av olika svensksålda biodrivmedel som tillverkats av avfall eller rester
Datakälla: Energimyndigheten: Hållbara biodrivmedel och biobränslen, Drivmedel och biobränslen, Drivmedel 2018, Energimyndigheten: Personlig kommunikation
Indikator N.B2.F.9
Uppdaterad: 2019-07-31