Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Andel biodrivmedel tillverkade av avfall eller rester

Procentuell andel av de svensksålda biodrivmedlen som tillverkats av avfall eller rester
Datakälla: Energimyndigheten: Hållbara biodrivmedel och biobränslen, Drivmedel och biobränslen, Energimyndigheten: Personlig kommunikation
Indikator N.B2.F.1
Uppdaterad: 2019-07-31