Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Klimatpåverkan från inrikes transporter

Indikatorer

Måluppfyllelse (H0)

IndikatorN.H.0.3 Procentuell uppfyllelse av målet att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70 % till år 2030 jämfört med år 2010

Klimatpåverkan (H0A)

IndikatorN.H.0.2 Klimatpåverkan från inrikes transporter, jämförd med 2010 års värde samt målet för år 2030 (miljoner ton CO2e)
Delmål N.H.0
Uppdaterad: 2024-07-21