Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resesträckor i vägtrafiken

Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)
Mätområde Datum Värde (1 000 km/capita)
Totalt 2006 12,98
Totalt 2007 13,13
Totalt 2008 12,92
Totalt 2009 12,74
Totalt 2010 12,55
Totalt 2011 12,60
Totalt 2012 12,41
Totalt 2013 12,30
Totalt 2014 12,39
Totalt 2015 12,44
Totalt 2016 12,53
Totalt 2017 12,53
Totalt 2018 12,36
Personbil 2006 11,75
Personbil 2007 12,00
Personbil 2008 11,83
Personbil 2009 11,66
Personbil 2010 11,47
Personbil 2011 11,50
Personbil 2012 11,34
Personbil 2013 11,22
Personbil 2014 11,32
Personbil 2015 11,36
Personbil 2016 11,47
Personbil 2017 11,46
Personbil 2018 11,31
Buss 2006 1,02
Buss 2007 1,03
Buss 2008 0,99
Buss 2009 0,99
Buss 2010 1,00
Buss 2011 1,02
Buss 2012 1,00
Buss 2013 1,01
Buss 2014 0,99
Buss 2015 1,00
Buss 2016 0,99
Buss 2017 0,98
Buss 2018 0,98
MC 2006 0,09
MC 2007 0,10
MC 2008 0,10
MC 2009 0,10
MC 2010 0,09
MC 2011 0,08
MC 2012 0,07
MC 2013 0,08
MC 2014 0,08
MC 2015 0,08
MC 2016 0,08
MC 2017 0,08
MC 2018 0,07
Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2018, SCB: Befolkningsstatistik

Kommentar

Med den genomsnittliga resesträckan menar vi det sammanlagda persontransportarbetet (räknat i enheten personkm) i motsvarande fordonstyp dividerat med folkmängden. I vägtrafiken räknar vi in personbil, buss och MC, men ej gång, cykel eller moped.

När det gäller resor i personbil ska denna indikator ska ej förväxlas med den genomsnittliga körsträckan per capita, som motsvarar det sammanlagda trafikarbetet (räknat i enheten fordonskm) dividerat med folkämngden. Den senare storheten redovisas i indikator H2C.

Indikator N.B3.A.1
Uppdaterad: 2019-08-14