Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030

Resevolymer i olika transportslag

Indikatorer

Resesträckor i vägtrafiken

IndikatorN.B3.A.1 Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar (1 000 km/capita)

Kompletterande indikatorer

Fördelning av resesträckor i vägtrafiken

Kompletterande indikatorN.B3.A.2 Fördelning av resesträckor i olika fordonstyper

Indikatorer

Resesträckor i olika transportslag

IndikatorN.B3.A.3 Genomsnittlig resesträcka per capita i olika transportslag i Sverige (1 000 km/capita)

Kompletterande indikatorer

Fördelning av resesträckor i olika transportslag

Kompletterande indikatorN.B3.A.4 Fördelning av resesträckor på olika transportslag i Sverige

Indikatorer

Resesträcka i kollektivtrafiken

IndikatorN.B3.A.8 Resesträcka per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år 2010 (mil/capita)

Körsträcka i personbil

IndikatorN.B3.A.9 Genomsnittlig körsträcka i personbil per capita (mil/capita)
Delmål N.B3.A
Uppdaterad: 2024-07-22